martes, 29 de septiembre de 2009

Si, Joan, tens raó, son uns sectaris.

Torna JOan Ferrán a encertá en el seu comentari, i jo, estic d'acord.

Posted de JOan Ferrán 28 Sep 2009 11:48

SON UNS SECTARIS !!! llegiu el que proposen al Parlament

A la Mesa de la Comissió de Control de l’actuació de la Corporació Catalana de Mijans Audiovisuals Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu, Carme Vidal Huguet, Joana Ortega i Alemany, i Carles Puigdemont i Casamajó, diputats del Grup d’acord amb el que estableixen els articles 145, 146 i 176 del Reglamen del Parlament, presenten la següent Proposta de resolució.
Exposició de motius:
El programa ÀNIMA del Canal 33 de dimecres dia 10 de juny, entrevistava, en directe des del Teatre Apolo de Barcelona amb motiu de l’estrena de la comèdia Adulteros, de Woody Allen, a Verónica Forqué, en qualitat de directora.El programa ÀNIMA vol ser el referent de les diferents disciplines artístiques i dels seus creadors: des de la música i la literatura, la dansa i la fotografia, tot passant per les arts plàstiques i visuals i fins a les arts dramàtiques.El cas és que ÀNIMA és el referent de la cultura de més rabiosa actualitat a la Televisió de Catalunya. Per tant, i en conseqüència, de llengua i d’expressió catalana. Però dissortament i malaurada, l’entrevista a Verónica Forqué va ser feta per part de la periodista desplaçada al Teatre Apolo en llengua castellana, que és la llengua de l’entrevistada.
Perquè un programa cultural que es vol referència no caigui, en la substitució lingüística de la llengua catalana a la castellana. Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Convergència i Unió, presenta la següent: Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals perquè s’OBLIGUI els professionals del periodisme de la CCMA a no servir-se de la substitució lingüística del castellà en detriment del català quan l’entrevistat és castellanoparlant.
Palau del Parlament, 15 de juny de 2009 Oriol Pujol i Ferrusola, portaveu del G. P. de CiU; Carme Vidal Huguet, diputada del G. P. de CiU; Joana Ortega i Alemany, diputada del G. P. de CiU; Carles Puigdemont i Casamajó, diputat del G. P. de CiU.

AIXÒ ÉS EL QUE PROPOSA CiU AL PARLAMENT !!
AQUEST ÉS UN PÈSSIM SERVEI A LA LLENGUA CATALANA... EN LLOC DE SEDUIR I CONVÈNCER EL NACIONALIME EXCLOENT VOL "OBLIGAR".

LAMENTEM QUE ELS MEMBRES D'UNIÓ TAMBÉ SIGNIN AQUESTA PROPOSTA.

HO SAP EN DURAN I LLEIDA?

1 comentario:

clariana dijo...

No havia contestat encara aquest comentari, donç tinc el cap en un altre tema i em preocupa bastant, -el dels animals- com tú ja saps.
Estic d'acord amb el Sr. Joan y amb tú en aquest tema que exposes. Els idiomes han de servir prioritàriament per entendren's i
el català s'ha de extendre i parlar tot el possible, però quan l'altra persona no t'entén hem de passar a la seva llengua, si la coneixem com és el cas. Un petó.