domingo, 14 de marzo de 2010

Prou prou prou a les curses de Braus!!


Compareixença de Josep M. Terricabras, filòsof, amb relació a la Proposició de llei de modificació de l'article 6 del text refós de la Llei de protecció dels animals, aprovat pel Decret legislatiu 2/2008.

Crec que Josep M Terricabras ho diu prou clar, per afeigir res més per la meva part. Escolteu-lo no té desperdici.

Por favor escuchad este vídeo de la intervención del filósofo Josep M Terricabras en relación a la Proposición de ley de modificiación del articulo 6 del texto de la Ley de protección de los animales, aprobada por el Decreto legislativo /2008.
Creo que Josep M Terricabras lo dice lo suficientemente claro como para no añadir nada más por mi parte. Escuchadlo no tiene desperdicio. Y luego si queréis firmad contra el sufrimiento de los animales en las corridas de toros.

Vídeo de Josep M Terricabras
http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=600000&p_cp2=602036&p_cp3=78&p_cp22=cerca

Para firmar:
http://www.psc-diu-prou.es/

Gracias!